15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Zakup książek 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na 2020 r. w kwocie  6 000,00 zł. w  ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Skip to content