15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Klauzula RODO

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy

Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkowników
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy
oraz Filii w Niedźwicach

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UEL z 2016 r. Nr 119,s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy, ul.Rynek 39,27-660 Koprzywnica, tel.(15)847 60 50, adres e-mail:

mgbp_koprzywnica@op.pl

 2. Inspektor ochrony danych  osobowych Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej w Koprzywnicy, adres e – mail ;mgbp _ koprzywnica@ op.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(tj.Dz. U. z 2018 r. poz.574 z późn. zm.) oraz art.30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2016 poz.1068 z późn. zm.) w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę. Likwidacja karty nastąpi tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.

7. Pani /Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skip to content