15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Historia biblioteki

Biblioteka została utworzona w 1949 r. w oparciu o dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 r. i przyjęła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna, (jak wynika z odtworzonej księgi inwentarzowej na koniec 1949 r. zapisano 1.200 wol.) Pierwszym kierownikiem biblioteki był p. Antoni Żgutowicz. Siedziba biblioteki mieściła się w prywatnym domu państwa Jasińskich. Następnie od 1952 r. funkcję kierownika pełniła p. Zofia Świstak, biblioteka posiadała status biblioteki gminnej do roku 1954, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano gminy, a w 1955 powołano do życia Gromadzkie Rady Narodowe, wówczas biblioteka zaczęła funkcjonować jako Gromadzka Biblioteka Publiczna .

Miała swoją siedzibę w budynku remizy strażackiej OSP w Rynku prowadzona przez p. Danutę Stylską , przy bibliotece działała świetlica prowadzona przez pracownika biblioteki.

W 1956 r. powstała filia biblioteczna w Niedźwicach kierowana nieprzerwanie przez p.Leokadię Zioło do 1989 r. Początkowo mieściła się w domach prywatnych mieszkańców , w latach 70-tych przeniesiona została do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, księgozbiór w filii liczył 420 wol.

Od 1958 r. stanowisko kierownika objęła p. Roma Sulicka, która kierowała biblioteką do 1995 r.

Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna przekształcona została ponownie w Gminną Bibliotekę Publiczną i została przeniesiona do budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej, gdzie zajmowała lokal o pow. 40m². W tym czasie Biblioteka podejmowała różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego . Wspólnie z filią biblioteczną prowadziła 12 punktów bibliotecznych.

Z biegiem lat liczba zbiorów i czytelników systematycznie wzrastała, na koniec 1986r. księgozbiór biblioteki liczył 13 579 woluminów ,a filia posiadała 7228 książek, prenumerowano 23 tytuły czasopism.

Pod koniec 1987 r. biblioteka uzyskała nowy lokal w wybudowanym budynku Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada. Warunki pracy uległy znacznej poprawie, biblioteka otrzymała dwa pomieszczenia i magazyn oraz częściowo wymieniono sprzęt biblioteczny, nadal jednak brakowało miejsca do stworzenia czytelni tak bardzo potrzebnej do pracy z czytelnikiem. Nowa lokalizacja korzystnie wpłynęła na zwiększenie liczby czytelników, wypożyczeń i częstotliwość odwiedzin w bibliotece.

Lata 90-te były trudne dla biblioteki nastąpił spadek zakupu nowości wydawniczych oraz zmniejszyły się nakłady na prenumeratę prasy. W tym okresie biblioteka pozyskała do swoich zbiorów dużo książek przekazanych w darze od czytelników i sympatyków biblioteki.

Na mocy Uchwały Rady Gminy z dnia 17 listopada 2000 r. biblioteka stała się samorządową instytucją kultury.

W 2005 r. biblioteka wkroczyła w nową fazę rozwoju poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy otrzymany z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie w ramach Programu „Ikonka”, zmieniło się oblicze biblioteki i powstała „Czytelnia Internetowa”.

Czytelnia cieszyła się dużą popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży , ponieważ można było nieodpłatnie skorzystać z internetu , który stał się dodatkowym źródłem informacji.

24 maja 2006r. Uchwałą Rady Miejskiej zmieniła się nazwa biblioteki na Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy w związku z przywróceniem miejscowości praw miejskich.

W tym samym roku w grudniu biblioteka zmieniła swoją siedzibę , w której znajduje się obecnie w budynku Domu Kultury na piętrze z osobnym wejściem o pow.75 m². Księgozbiór został przeniesiony do nowych wyremontowanych pomieszczeń, dzięki temu biblioteka zyskała większą powierzchnię, częściowo nowe wyposażenie, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, poprawiła się znacznie estetyka wnętrz a czytelnicy zyskali bardziej funkcjonalną przestrzeń. W powstałej czytelni gromadzona jest literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór regionalny w dziale „Biblioteka Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”, który powstał w 2009 r.

Dla małych czytelników w celu zachęcenia ich do czytania i odwiedzania biblioteki został utworzony w 2018 r. „Kącik Malucha”, gdzie znajduje się miejsce do zabawy, kolorowania oraz oglądania i czytania pięknie ilustrowanych książek dla dzieci.

Udało się również uzyskać nowe pomieszczenie dla filii bibliotecznej w Niedźwicach w wyremontowanej i zmodernizowanej świetlicy wiejskiej, która otrzymała wyposażenie w nowy sprzęt biblioteczny .

Obecnie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej trwają prace nad komputerowym opracowaniem zbiorów z wykorzystaniem programu bibliotecznego MAK+.

W 2019 r. bibliotece udało się pozyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z Programu Instytutu Książki ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. W ramach programu zakupiono nowe komputery do czytelni internetowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie.

Skip to content