15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Działalność

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Koprzywnica.

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Niedźwicach.

Rolą Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

– gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców

– ochronę i konserwację zbiorów bibliotecznych,

– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej

W swojej działalność  promując książkę i czytelnictwo Biblioteka świadczy swoje usługi dla zróżnicowanych grup odbiorców proponując różne formy służące rozwijaniu zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych, współpracuje z innymi instytucjami. Organizuje  konkursy, wystawy , lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, bierze udział w akcji ”Narodowe Czytanie” oraz w ogólnopolskiej kampanii ”Cała Polska czyta dzieciom”.

Mając na uwadze zachodzące zmiany i uwzględniając potrzeby czytelników trwają prace nad komputerowym opracowaniem zbiorów z wykorzystaniem  systemu bibliotecznego MAK+.

Skip to content